Prins - od 30 lat
lider technolgii AUTOGAZ
Znajdź:

SPRZEDAŻ RATALNA

Strona główna REGULAMIN Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

...................., dnia ....................

 

 

……………………………………..

ul. ....................

 .......................

/dane Użytkownika/

www.sklepprins.pl

 PRINS Autogaz Sp. z o.o.,

ul. Prof. St. Poznańskiego 24,

76-251 Kobylnica,

NIP 8393175188,

REGON 22207839000000,

KRS nr 0000515947

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy kupna-sprzedaży z dnia .................... nr zamówienia..................... której przedmiotem był zakup .......................................

Równocześnie nadmieniam, że przesyłkę zawierająca zakupiony przez mnie towar otrzymałem w dniu ………………………………………………………..

Mając na uwadze powyższe w załączeniu zawracam, w stanie niezmienionym, zakupiony produkt .................... i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.

 

 

 

........................................

                                                                     /podpis Użytkownika/